söndag 31 augusti 2008

Ramadan Karim - Ramadan Moubarak


Ja, nu var det dags för årets Ramadan. Ramadan börjar imorgon, den 1 september insha Allah. Äntligen måste jag säga. Har längtat så mycket och redan nu, dagen innan när vi fick reda på att Ramadan är imorgon så spreds en underbar känsla genom hela kroppen och Ramadan stämning uppstod hos hela familjen.


För mig betyder Ramadan en månad då jag koncentrerar mig mer på det andliga,
koncentrera på att dyrka, ta avstånd från det världsliga. En månad då man lär sig mer att hantera sina begär, stärka sig själv och bli mer ödmjuk. Vi muslimer fastar under Ramadan på grund av kärlek till vår Skapare, för att Han har beordrat oss att göra det.


"TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud" (Koranen sura 2:183)


Fasta för oss innebär att man avstår från mat och dryck, att ens ögon, ens tunga och ens öron fastar. Med det menas att man ska undvika att titta på det som är förbjudet, man ska inte ljuga man ska inte baktala, skvallra och överhuvudtaget prata onödigt. Man ska inte heller höra på onödigt prat och baktaleri.


Man ska behärska sig, vara inte arg, inte säga dumma saker till varandra och om det händer att man blir arg på något så ska man påminna sig själv att man fastar genom att säga ”jag fastar”


Fastan under Ramadan lär oss principerna bakom sann kärlek för att bara på grund av djup kärlek till Gud muslimerna klarar av att avstå från mat och dryck under dagen.


Under Ramadan får man chans att ”förnya” sig själv, ”ladda om” batterierna. Det är då man fylls med en speciell känsla, man stärks och det hjälper sedan att fortsätta hela året ut.Under Ramadan ska man visa välvilja och omtänksamhet mot andra. Man ska försöka bjuda in andra hem på mat, dela med sig och tänka på de fattiga. När man känner hunger under dagen då vet man verkligen hur den fattige har och man blir mer medveten om det. Det är svårt att föreställa sig annars om man inte själv får känna på att inte äta på hela dagen.Så klart så gäller inte allt det här enbart under Ramadan, utan man ska utföra goda handlingar även andra tiden på året men just månaden Ramadan påminner en om dessa viktiga saker och att man sedan ska fortsätta i samma anda.Nu vill jag önska alla Sveriges, världens muslimer en välsignad Ramadan. Må den här månaden vara full av dyrka och glädje. Må Gud acceptera vår fasta och alla goda gärningar vi kommer att göra. Må vår iman stärkas och Må Gud ge oss trygghet i det här livet och livet efter detta. AMIN


Ramadan Karim – Ramadan Moubarak!!!

1 kommentar:

Koranens Budskap sa...

[2:184] [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl - om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!

Läs verserna i kontext:
Surat Al-Baqarah (Kon)

Konvertitgrupp för systrar

En gång i månaden på söndagar har vi speciell träff för konvertiter (kvinnliga)

Tid: 12-14

Under träffarna finns det stor chans till diskussion i olika frågor, hjälp med de praktiska delar när det gäller islam och lära sig grunden i islam. Även olika andra aktiviteter arrangeras.

Även icke muslimer som är intresserade av islam är välkomna till träffarna.

För mer information går det att skicka e-mail till yasse467@hotmail.com

Totalt antal besökare
Antal besökare denna månad
Antal besökare denna vecka
Antal besökare idag
Antal besökare online