måndag 18 juli 2011

Böneriktningen

För en troende muslim är det obligatoriskt att utföra bönen varje dag. Det är fem stycken böner man utför per dag på bestämda tider. När man står och ber ska man vara vänd mot Mecka. I början när muslimerna började be och profeten Muhammed (saw) så bad de faktiskt mot Jerusalem men efter migrationen till Medina från Mecka så ändrades bönriktningen mot Mecka. Och sedan dess ber alla muslimer mot Mecka.

Det enklaste sättet att få veta vart Mecka ligger är att använda en speciell kompass. Men nu har jag hittat ett ännu bättre sätt. Det enda man behöver är tillgång till internet (och kanske någorlunda kartsinne). Man kan få hjälp av sidan http://www.qiblalocator.com/

Man klickar på sidan och där finns en karta. Man väljer satelit bild och letar fram t ex sitt hus eller det område man befinner sig på. Sedan flyttar man kartan tills krysset på kartan pekar exakt på området man är på och det röda sträcket pekar mot Qibla. På det sättet får man veta mot vilket håll man ska be. Toppen, eller hur!

Jag provade själv på mitt hus och det stämde väldigt bra. Så ett tips för er som behöver.

Konvertitgrupp för systrar

En gång i månaden på söndagar har vi speciell träff för konvertiter (kvinnliga)

Tid: 12-14

Under träffarna finns det stor chans till diskussion i olika frågor, hjälp med de praktiska delar när det gäller islam och lära sig grunden i islam. Även olika andra aktiviteter arrangeras.

Även icke muslimer som är intresserade av islam är välkomna till träffarna.

För mer information går det att skicka e-mail till yasse467@hotmail.com

Totalt antal besökare
Antal besökare denna månad
Antal besökare denna vecka
Antal besökare idag
Antal besökare online