onsdag 27 juli 2011

Yasmine svarar

Olle skrev som kommentar

- Gärningsmannens hårfärg anses av någon anledning enbart relevant när den inte är svart. Det finns inga rubriker om att "terroristen var en "svarthårig muslim". Varför inte?

- Att kristna skulle behöva be om ursäkt för att en terrorist kallar sig själv kristen är lika befängt som att alla svarthåriga skulle behöva be om ursäkt så fort en svarthårig begår ett terrordåd. Orsak och verkan, vet du.

- Vad gäller islam däremot är terrorism en viktig del av ideologin. Det nämns flera gånger i islams skrifter (framför allt i haditherna) och även islams skapare ägnade sig åt terrorism. Alltså är kopplingen mer förväntad. Ungefär som Kuklux klan och rasism. Eller nazism och antisemitism. Detta borde man vara medveten om om man har konverterat. För det kan väl inte vara så att du har konverterat utan att ha läst på om islam?

Hej Olle!

Det är klart att jag har läst på om islam innan jag konverterade. Jag är starkt emot terrorism och det skulle vara antingen helt hyckleri från min sida eller totalt korkad om jag skulle konvertera till något som stödjer terrorism, eller hur?

Att påstå att terrorism är viktig del av ideologin är stor okunnighet från din sida. Du nämner islamiska källor och att de stödjer terrorism. Själv har jag läst Koranen från pärm till pärm flera gånger och inte hittat där något sådant. Har även läst hadith samlingar och även där inte hittat något som skulle kunna verkligen stödja terrorism. Så i så fall får du gärna komma med mer konkreta exempel.

Att visa galna extremister tolkar skrifter och saker och ting på helt galet sätt och påstår att islam legitimerar terrorism betyder inte att det är så i själva fallet. Det är ju inte heller något majoriteten av muslimer följer. Så jag står fortfarande fast vid mitt påstående att man inte kan och bör inte koppla muslim med terrorism. På samma sätt som man inte kopplar kristna extremister med kristendomen.

Han som nu utförde terroristattacken i Norge pratade om sig själv som kristen och till och med nämnde korståget. Betyder det att kristna är terrorister? Är Bibel för terrorism?

Det är faktiskt tragiskt att det finns fortfarande människor som kan anklaga en hel religion, en hel nation, ett helt färgslag osv bara på grund av några enstaka galna människor.


3 kommentarer:

Safiyah sa...

Otroligt bra svarat Yasmine, keep it going!

Anonym sa...

Konstigt att du inte hittat något om våld mot icke-muslimer i koranen. Här är några tips:
4:91
”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”
5.37
Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.

2:187
”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

8:17
"I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Inte heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade......"

47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.


9.29
Strid mot dem till vilka skriften blev given, men som ej tro på Allah och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sig till islam, tills de villigt giva tribut och ödmjuka sig.

mvh
Simon

Vidar sa...

För BIBELN är ju en VÄLDIGT fredlig skrift om man vill läsa den med misstänksamma ögon?

Exempel:

Femte Moseboken 21:18
"Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De ska säga till stadens äldste: »Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.« Då ska alla männen i staden stena honom till döds."

Femte moseboken 22:23
"Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna."

Domarboken 21:10
Menigheten sände då ut 12 000 krigare med denna order: "Gå till Javesh i Gilaed och hugg ner invånarna där, även kvinnor och barn.

Och så, för att döda ursäkten att "det är ju bara gamla testamentet..."
Matteus 5:17
Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

Lukas 12:51-53
Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej säger jag, men splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.

Lukas 13:1-3
Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de Galileer vilkas blod Pilatus blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: "Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen för att detta kunde hände dem? Nej säger jag men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de.


Jag vill inte säga att kristendomen är en våldsreligion men... Är det inte ,allvarligt talat, väldigt löjligt att påstå att du "VET" vad som är grunden i en religion för att du hittat citat i den heliga skriften som är våldsamma?

Och att du (därmed) vet det så mycket bättre än alla som är troende inom religionen.

/
Vidar

Konvertitgrupp för systrar

En gång i månaden på söndagar har vi speciell träff för konvertiter (kvinnliga)

Tid: 12-14

Under träffarna finns det stor chans till diskussion i olika frågor, hjälp med de praktiska delar när det gäller islam och lära sig grunden i islam. Även olika andra aktiviteter arrangeras.

Även icke muslimer som är intresserade av islam är välkomna till träffarna.

För mer information går det att skicka e-mail till yasse467@hotmail.com

Totalt antal besökare
Antal besökare denna månad
Antal besökare denna vecka
Antal besökare idag
Antal besökare online