lördag 13 augusti 2011

Onödigt slöseri!

Sheikeh Mohammed gillar hästar så pass mycket att han köpte några hästar för ca 24 miljoner kronor. Helt absurt i mina ögon. Jag förstår att man kan tycka om en viss sport, visa djur och så men när jag samtidigt i nyheten bredvid läser att barn svälter i gäll, jag ser bilder på barn där kroppen består endast av smala ben täckta av hud så låter ju det verkligen sjukt att någon annan går och köper hästar för miljontals kronor. Varför inte ta och skänka dessa pengar eller åtminstone hälften till Afrikas horn? Varför inte hjälpa sina medmänniskor i världen istället för att vara så egoistisk och tänka bara sina egna behov?

Det är inte första gången jag ser eller läser angående dessa arabiska rika oljesheikher. Människor i Gulfländerna är så sjukligt rika samtidigt som i närheten av de människorna lider av svält. Ibland tänker jag hur det skulle vara om alla dessa rika människor verkligen generöst delade med sig till de fattiga. Skulle inte vi ha en bättre värld då? Det jag menar att istället för att köpa sjukt dyra bilar, hus, diamanter, kläder för miljoner och annat helt onödigt så skulle de köpa vanliga saker som vi gör. Istället för att äga 3 stycken Ferrari så skulle de nöja sig med en Volvo och mellanskillnaden ge till fattiga.

Visa människor har blivit välsignade av Gud mer rikedom men med rikedomen kommer också ett stort ansvar. En dag kommer Gud fråga oss om vår rikedom, hur vi använde den och hur spenderade vi den.

Slösarna är demonernas bröder och Djävulen visade stor otacksamhet mot sin Herre. (Koranen 17:27)

Allah's Messenger (saws) said: "A son of Adam will not depart from his position (of reckoning) before his Lord on the day of Resurrection until he is questioned about four things:
- His lifetime - how did he pass it,
- his body - how did he utilize it,
- his wealth - where did he earn it, and how did he spend it
- and his knowledge - what did he do with it."
[authentic hadith related by At-Tirmidhi]

Inga kommentarer:

Konvertitgrupp för systrar

En gång i månaden på söndagar har vi speciell träff för konvertiter (kvinnliga)

Tid: 12-14

Under träffarna finns det stor chans till diskussion i olika frågor, hjälp med de praktiska delar när det gäller islam och lära sig grunden i islam. Även olika andra aktiviteter arrangeras.

Även icke muslimer som är intresserade av islam är välkomna till träffarna.

För mer information går det att skicka e-mail till yasse467@hotmail.com

Totalt antal besökare
Antal besökare denna månad
Antal besökare denna vecka
Antal besökare idag
Antal besökare online